ROD NAIKAI T-500 FORTE BOLO

Name
length
power/action
sections
carrying length
ROD NAIKAI T-500 FORTE BOLO
5M (16ft6)
Strong
TELE-5
1,43 M