ROD NAIKAI T-600 FORTE BOLO

Name
length
power/action
sections
carrying length
ROD NAIKAI T-600 FORTE BOLO
6M (20ft)
Strong
TELE-6
1,46 M