ROD NAIKAI T-700 FORTE BOLO

Name
length
power/action
sections
carrying length
ROD NAIKAI T-700 FORTE BOLO
7M (23ft3)
Strong
TELE-7
1,47 M