ROD NAIKAI T-800 FORTE BOLO

Name
length
power/action
sections
carrying length
ROD NAIKAI T-800 FORTE BOLO
8M (26ft6)
Strong
TELE-8
1,48 M